Links og artikler

 

Ny artikel fra 'Folkeskolen' 6. jan. 2020:

Husk øjnes og hjernes betydning for læsningen.

Dr.pæd Bo Steffensen siger: "Pointen er, at man kan se, at der er læsekredsløb i hjernen, så man lærer at læse både ved hjælp af øjnene og ørerne. Når man læser, kommer det ind via øjnene. Når det indtryk er blevet behandlet, så bliver det koblet med de lyde, vi har i forvejen. Vi har lært talesproget først, så det semantiske register ligger gemt i et fællesområde i hjernen, der både gælder lyd og syn. Vi er jo ikke skabt med forudsætningen for at læse, for det er en relativt ny opfindelse, så det område i hjernen skal først udvikles".

Ældre artikler fra bladet Folkeskolen, BUPL og Børn og Unge.

Det giver lys paeren

https://bupl.dk/boern-unge/find-artikler/paedagogik-kan-foere-vidt-kinesiologi-kan-ogsaa-vaere-paedagogisk?fbclid=IwAR20GL9JwhO-fiJ03JGS0Q7govGldBuglgaeCE7RRCqJLTydaEauncXpenA 

Indlaerings kinesiologi virker 

https://www.folkeskolen.dk/27667/vel-virker-det

http://www.boernogunge.dk/internet/BoernOgUnge.nsf/0/0C5FFF9BB0474D42C12574DC00328BB2?opendocument

 

 

 

Fra pædagogisk psykologsk tidsskrift 2004

Emmy S. Sieverts: Effektmåling af kinesiologi som pædagogisk
metode for børn med læsevanskeligheder.

Konklusion fra i artiklen.
Der er i undersøgelsens resultater tydelige indikationer på, at dårlige læsere profiterer af pædagogisk kinesiologisk behandling, og
der er ingen tegn på, at det på nogen måde skulle være skadeligt.
Selv hvis de her fundne fremgange ikke udmunder i en egentlig
forbedring af læseevnen, har eleverne fået bedre forudsætninger
for at være i verden og klare sig i hverdagen, da deres hukommelses–
og sprogfunktioner kan anses være forbedrede.
Det skal dog her pointeres, at der i nærværende undersøgelse ikke er
noget, der tyder på at pædagogisk kinesiologi kan overflødiggøre almindelig specialundervisning; alle eleverne modtog specialundervisning i hele forløbet, men der er dog indikationer på, at pædagogisk kinesiologi kan bruges som et værdifuldt komplement til gængs specialundervisning.

 

Kinesiologi i Specialundervisningen

Af Peder Pedersen
© Kinesiologiforeningen Touch for Health og forfatteren Kinesiologi har indenfor de sidste ti år været anvendt som et værktøj i specialundervisningen, og der er lavet flere forsøg for at undersøge effekten.
Denne artikel ser nærmere på de 4 undersøgelser, der forsøger at påvise om kinesiologi som metode har en effekt i specialundervisningen. Se PDF'en her

Et gymnasium bruger akupunktur imod eksamensangst mv. Kinesiologi har også været brugt i gymnasie regi.  https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/emilie-skipper-en-lektion-hver-uge-faa-akupunktur-paa-skolen-rektor-kalder-det?fbclid=IwAR2NG9FdwX_IhIIq3WgYaZUJrlT8EesSx_yafdpN2_Zg32Vr_IqrZwvg4I0

 

Litteratur: 

Edel Hovgaard og Jarle Thomsen: Indlæringskinesiologi. Forlaget Kinese. 1991

Goldschmidt, Annemarie: Fri for stress og fuld af energi. Høsdst & Søn 1992

Goldschmidt, Annemarie:  Helhed bag undervisningen. Pædagogisk kinesiologi anvendt i specialundervisningen.  1985